Úvod » Program

Litoměřické varhanní léto - 2. koncert

Středa 18. září 2024 19:00

33. ročník mezinárodního hudebního festivalu

2. koncert Litoměřického varhanního léta se uskuteční 18. září od 19 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Rok české hudby 2024 a výročí B. Smetany
Koncertní varhaník a varhaník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, pan Ondřej Valenta, připravuje pro sezony 2023/2024 a 2024/2025 program zamřený na českou hudbu, jejíž hodnoty si budeme v roce 2024 připomínat více než jindy.

Ondřej Valenta přinese poutavý program stojící na dvou základních pilířích, kterými jsou dvě části Smetanovy Mé vlasti. Jednak je to část Vyšehrad, která je pro Ondřeje Valentu vzhledem k jeho působišti niterně vnímanou skladbou, a potom světoznámá a posluchači milovaná Vltava, kterou však není běžné slýchat v podání na varhany! Jde o virtuózní úpravu, která představuje celý příběh Vltavy v plné šíři možností varhanního zvuku.

Program dále doplňují další skladby českých skladatelů. Mezi nimi jmenujme Antonína Dvořáka, který je také spjat se staroslavným Vyšehradem - právě v sousedství kapitulní baziliky tento skladatel odpočívá.

Program: 
J. Klička – Fantasie na motivy symfonické básně „Vyšehrad“ od B. Smetany
A. Dvořák – Largo z IX. symfonie
A. Dvořák – Sbor „Hospodine, pomiluj ny“ z oratoria Svatá Ludmila
W. A. Mozart – II. věta ze symfonie D dur, „Pražské“
B. Smetana – Vltava

 

Aktuálně v  MKZ Litoměřice

Pondělí 24. 06. 17:30

JÁ, PADOUCH 4

PŘEDPREMIÉRA - USA, 2024, 94 min 2DPromítáme ve 2D CZČeský dabing

Vstupné: 150 Kč

detail

03. 05. - 29. 05.

Výstava obrazů Jarmily Dittrichové a Fabiena Dubarre

Setkání - Jarmila Dittrichová a Fabien Dubarre

09. 05. - 24. 06.

Jarní výstava obrazů

Výstava obrazů

Vstupné: Zdarma

Celý program