Jaro 2024

Pokračovací taneční kurzy 

Termín: od 17. ledna do 20. března
Kurzovné: 1 900 Kč za kurzistu
Čas: Od 18.00 do 20.00 hodin 
Lekce: |17. 1.|24. 1.|29.1.|7. 2.|14. 2.|21. 2.|28. 2.|6. 3.|13. 3.|20. 3.|

! Kapacita kurzů je omezena na 100 kurzistů. 

Taneční kurzy pro pokročilé 

Termín:
 od 17. ledna do 20. března
Kurzovné: 2 900 Kč za taneční pár
Čas: Od 20.00 hodin 
Lekce: |17. 1.|24. 1.|29.1.|7. 2.|14. 2.|21. 2.|28. 2.|6. 3.|13. 3.|20. 3.|

! Kapacita kurzů je omezena na 50 tanečních párů.
 

Taneční kurzy budou probíhat opět pod vedením taněčního studia TS Kristian. 
Podmínky přijetí do kurzů: 
- Podmínkou pro přijetí do kurzu je odevzdání přihlášky a zaplacení kurzovného ve stanovené výši na recepci hradu.