Úvod » Aktuality z regionu

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023 - DRIVE-IN

VOLBA PREZIDENTA ČR Z AUTA NA STANOVIŠTI DRIVE-IN - 2. kolo

Informace pro voliče, kteří budou v době voleb v nařízené karanténě či izolaci z důvodu onemocnění covid-19 a rozhodnou se tak využít hlasování prostřednictvím volebního stanoviště DRIVE-IN.

V Litoměřicích bude stanoviště drive-in opět zřízeno v areálu Zahrady Čech. Druhé kolo proběhne ve středu 25. ledna 2023 od 8 do 17 hodin.
Příjezd: z ulice Karla IV., výjezd hlavní branou.

Při hlasování na drive-in stanovišti je třeba dodržovat následující pokyny:
1. Ještě předtím, než k vám přistoupí člen komise pro hlasování, by volič měl mít nasazený respirátor.
2. Připravte si platný občanský průkaz či jiný platný osobní doklad, tj. platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky.
3. V případě, že máte vlastní volební lístky, připravte si je.
4. Pokud nemáte vlastní volební lístky, člen komise pro hlasování vám je vydá, včetně úřední obálky, do které vložíte hlasovací lístek.
5. Dodržujte vyznačené rozestupy a pokyny na stanovišti.