Úvod » Výlep plakátů » Zvýhodnění neziskových organizací a spolků ORP

Neziskové organizace a spolky

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích umožní bezplatný výlep plakátů pro kulturní akce pořádané neziskovými organizacemi, sdruženími či spolky, a to v rozsahu 3x týdenní výlep za rok formátu A2 na všech plochách, ovšem za předpokladu, že MKZ Litoměřice budou na těchto plakátech uvedena jako partner akce.