Úvod » Výlep plakátů » Zvýhodnění neziskových organizací a spolků ORP

Neziskové organizace a spolky

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích umožní bezplatný výlep plakátů pro kulturní akce pořádané neziskovými organizacemi, sdruženími či spolky.
  • Neziskový sektor, ORP Litoměřice má nárok na 3x týdenní výlep formátu A2 na všech plochách zdarma.
  • Podmínkou bezplatného vylepení plakátu je uvedení Městských kulturních zařízení v Litoměřicích jako partnera akce formou umístění loga instituce na plakátu.
  • Velikost plakátu - možno je A2, po dohodě i A1.
  • Objednávka výlepu musí být podána s dostatečným předstihem, alespoň týden před vylepením.
  • MKZ si vyhrazuje právo výlep zadarmo neumožnit v případě obsazenosti výlepových ploch platícími klienty.