Úvod » Výlep plakátů » Zvýhodnění neziskových organizací a spolků ORP

Neziskové organizace a spolky

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích umožní bezplatný výlep plakátů pro kulturní akce pořádané neziskovými organizacemi, sdruženími či spolky, a to v rozsahu 3x týdenní výlep za rok formátu A2 na všech plochách, ovšem za předpokladu, že MKZ Litoměřice budou na těchto plakátech uvedena jako partner akce.

OTEVÍRÁME

Vážení návštěvníci, prosíme vás o dodržování podmínek stanovených Vládou ČR a o trpělivost. Věříme totiž, že se situace zlepší.

Při příchodu musí být všichni diváci schopni prokázat splnění jedné z podmínek vstupu (otevře se v novém okně).

Zavřít okno a pokračovat