Úvod » Výlep plakátů » Zvýhodnění neziskových organizací a spolků ORP

Neziskové organizace a spolky

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích umožní bezplatný výlep plakátů pro kulturní akce pořádané neziskovými organizacemi, sdruženími či spolky v Litoměřicích.
  • Neziskový sektor z Litoměřic má nárok na 3x týdenní výlep v daném roce ve formátu A2 na všech plochách zdarma.
  • Výlep zdarma je umožněn až na základě písemné žádosti, která bude zaslána na email: marketing@mkz-ltm.cz s alespoň týdenním předstihem. Bez schválené písemné žádosti nebudou plakáty do výlepu přijaty. 
  • Podmínkou bezplatného vylepení plakátu je uvedení Městských kulturních zařízení v Litoměřicích jako partnera akce formou umístění loga instituce na plakátu. Logo bude zasláno spolu se schválenou žádostí.
  • MKZ Litoměřice si vyhrazuje právo výlep zadarmo neumožnit v případě obsazenosti výlepových ploch platícími klienty.