Úvod » O nás » Ceny

Ceny

Níže vyjmenované slevy se nevztahují automaticky na všechny akce, závisí na pořadateli a na konkrétním pořadu.
Slevy nelze kombinovat. Pořadatel má právo si vyžádat doklad totožnosti či jiný doklad, sloužící k oprávněnosti slevy.
POZOR: vstupenky lze vrátit, vystornovat maximálně 1 den před konáním akce.
Vystornovaná hodnota peněz vám bude vrácena na dárkovou kartu.

Senioři

Tuto slevu může uplatnit každý návštěvník, který dovrší 65 let. Tato sleva je poskytnuta na základě občanského průkazu a činí 10 %.

Dětská sleva

Děti mají vstup zdarma do věku 1,99 let.