Úvod » Reference

Policie České republiky

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

dovolte nám alespoň touto formou jménem speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje poděkovat za dlouhodobou spolupráci a zajištění potřeb našeho útvaru,

Bc. Michaele MOKRÉ ředitelce městských kulturních zařízení v Litoměřicích.

Paní Bc. Michaela Mokrá svým osobním přístupem a vstřícností dlouhodobě zásadně přispívá k plnění úkolů našeho útvaru zejména v oblasti služební přípravy. Zmínili bychom stěžejní případy naší solupráce, kterými jsou Policejní mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní častí v roce 2018 v areálu výstaviště Zahrady Čech a společné cvičení pořádkových jednotek pod záštitou Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR na podzim roku 2021. V obou případech nám osobní přístup paní ředitelky výrazně pomohl ke zdárné realizaci těchto akcí. Dále děkujeme za permanentní vynikající spolupráci i podmínky, které nám jsou poskytovány pro plnění služebních úkolů v každém roce.

Velmi oceňujeme zejména aktivní přístup a ochotu paní ředitelky podílet se na vybraných projektech našeho útvaru a současně věříme v další vzájemné prohlubování této spolupráce.

S úctou

mjr. Ing. Stanislav Krajčovič
vedoucí odboru

Soubory ke stažení

Poděkování Policie ČR ( PDF 618 kB )