Úvod » Program

Litoměřické varhanní léto - 2. koncert

Středa 18. září 2024 19:00

Vstupné: 190 Kč

Katedrála sv. Štěpána

Pocta Bedřichu Smetanovi

Hlídat tuto akci

2. koncert Litoměřického varhanního léta s názvem Pocta Bedřichu Smetanovi se uskuteční 18. září od 19 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Jedná se o již 33. ročník hudebního festivalu

Rok české hudby 2024 a výročí B. Smetany
Koncertní varhaník a varhaník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, pan Ondřej Valenta, připravuje pro sezony 2023/2024 a 2024/2025 program zaměřený na českou hudbu, jejíž hodnoty si budeme v roce 2024 připomínat více než jindy.

Ondřej Valenta přinese poutavý program stojící na dvou základních pilířích, kterými jsou dvě části Smetanovy Mé vlasti. Jednak je to část Vyšehrad, která je pro Ondřeje Valentu vzhledem k jeho působišti niterně vnímanou skladbou, a potom světoznámá a posluchači milovaná Vltava, kterou však není běžné slýchat v podání na varhany! Jde o virtuózní úpravu, která představuje celý příběh Vltavy v plné šíři možností varhanního zvuku.

Program dále doplňují další skladby českých skladatelů. Mezi nimi jmenujme Antonína Dvořáka, který je také spjat se staroslavným Vyšehradem - právě v sousedství kapitulní baziliky tento skladatel odpočívá.

Program: 
J. Klička – Fantasie na motivy symfonické básně „Vyšehrad“ od B. Smetany
A. Dvořák – Largo z IX. symfonie
A. Dvořák – Sbor „Hospodine, pomiluj ny“ z oratoria Svatá Ludmila
W. A. Mozart – II. věta ze symfonie D dur, „Pražské“
B. Smetana – Vltava

 

Více informací:  Vstupné

Aktuálně v  MKZ Litoměřice

Pátek 19. 07. 19:15

ZÁPISNÍK ALKOHOLIČKY

PŘIDANÉ PŘEDSTAVENÍ - Česko, 2024, 90 min 2DPromítáme ve 2D CZČeský film MP 15Přistupné od 15 let

Vstupné: 160 Kč

detail

01. 07. - 31. 07.

Momentalis Realis

výstava

Čtvrtek 18. 07. 17:30

V HLAVĚ 2

USA, 2024, 96 min 2DPromítáme ve 2D CZČeský dabing

Vstupné: 150 Kč

detail

Celý program