Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Provozní řád kina

Poslední změna provedena 1. listopadu 2019.

 

PROVOZNÍ ŘÁD KINA MÁJ

1. Koupí vstupenky zákazník souhlasí s tímto provozním řádem.

2. Provozovatelem kina jsou Městská kulturní zařízení. Identifikační číslo organizace – 445 57 141.

3. Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k promítání filmových představení.

4. Kino poskytuje slevu ze vstupného :
doprovodu držitelům průkazů ZTP/P (100%) - doprovodem se rozumí osoba, která je způsobilá se plně postarat o držitele průkazu, důchodcům nad 65 let (10%) minimálně do částky 70 Kč,
Karta věrného diváka (11 vstupenka zdarma),
nákup on-line (-10 Kč),
držitelům průkazu FK na vybraná představení sleva 10%.
Nebude-li divák schopen prokázat oprávněnost slevy, bude muset rozdíl ceny doplatit. Slevy nelze kombinovat.

5. Na představení filmů mládeži nepřístupných, jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku, či oprávnění využití slevy návštěvníka.

6. Vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky lze vrátit nejpozději před začátkem představení. Finanční prostředky nejsou vypláceny v hotovosti.

7. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení posledního večerního programu.

8. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

9. Je zakázáno vstupovat do sálu s horkými a alkoholickými nápoji a vstupovat s materiály, u kterých hrozí rozbití a tím i možnost zranění osob. Dále je v sále zakázána konzumace jiných pokrmů, než které jsou v nabídce kinokavárny v kině Máj.

10. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

11. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.

12. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut do poloviny své stopáže.

13. Ve filmovém sále je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení, jakožto i používání mobilních zařízeních.

14. Ve všech prostorách kina je zákaz kouření.

15. Pokud divák není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále a tuto skutečnost nahlásí pracovníkům kina, jsou tito pracovníci povinni neprodleně tuto skutečnost řešit a případně sjednat okamžitě nápravu.

16. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.