Prohlídka Hradu Litoměřice


V letech 2007-2011 proběhla nákladná rekonstrukce a přestavba bývalého gotického hradu s pracovním názvem „Svatostánek českého vinařství“. Jejím výsledkem je multifunkční prostor, jehož součástí je revitalizované nádvoří a správní budova. Posláním Hradu Litoměřice je mimo jiné šíření vinařské tradice regionu, která sahá až do dob krále Karla IV. Vína jsou uchovávána v ideálních podmínkách sklepních prostor, na které navazuje i degustační místnost s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy. Díky moderně vybavenému konferenčnímu sálu se zachovanými gotickými artefakty se Litoměřice stávají centrem kongresové turistiky. Hrad byl vyhlášen stavbou roku Ústeckého kraje 2013.

VSTUPNÉ

Dospělí 150 Kč
Studenti/senioři/ZTP 135 Kč
Děti do 15 let 100 Kč
Děti do 2 let zdarma
ZTP/P + doprovod zdarma

Vstupné zahrnuje prohlídku hradu i všech expozic.

 

 

 

Expozice českého vinařství

Historie českého vinařství

Expozice Felixe Holzmanna

Život Felixe Holzmanna

Expozice litoměřického pivovarnictví

Od minulosti k dnešku