Úvod » Litoměřický hrozen

Víno Ústeckého kraje

 

Víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o zdejších vinicích obsahuje už zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057. Velkého rozmachu vinařství dosáhlo za vlády Karla IV., který na dobu 10 let osvobodil vinaře zakládající vinice od daní a poplatků. Po uplynutí této doby povinně odevzdávali každý desátý sud vína na litoměřického hrad.

"K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé." Homér

O soutěži

Víno Ústeckého kraje

Minulé ročníky

2022, 2023