Expozice českého vinařství

HRAD LITOMĚŘICE

V letech 2007-2011 proběhla nákladná rekonstrukce a přestavba bývalého gotického hradu s pracovním názvem „Svatostánek českého vinařství“. Jejím výsledkem je multifunkční prostor, jehož součástí je revitalizované nádvoří a správní budova. Posláním Hradu Litoměřice je mimo jiné šíření vinařské tradice regionu, která sahá až do dob krále Karla IV. Vína jsou uchovávána v ideálních podmínkách sklepních prostor, na které navazuje i degustační místnost s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy. Díky moderně vybavenému konferenčnímu sálu se zachovanými gotickými artefakty se Litoměřice stávají centrem kongresové turistiky. Hrad byl vyhlášen stavbou roku Ústeckého kraje 2013.


EXPOZICE ČESKÉHO VINAŘSTVÍ

Srdcem Hradu Litoměřice je vinařská expozice, která obsahuje průřez historií českého vinařství. Působivé jsou nejen velkoformátové fotografie, ale i vyprávění Karla IV. (3D zobrazení) o zdejších vinicích.

Vstupné do expozice: 50 Kč; snížené vstupné 40 Kč; děti do 140 cm zdarma.

Prohlídka expozice včetně degustace 5 vzorků českých vín probíhá na objednávku:
- cena za komentovanou prohlídku s ochutnávkou 5 vzorků vín 170 Kč / osoba.