Úvod » Expozice českého vinařství

Expozice českého vinařství

 

Srdcem hradu je moderní expozice nazvaná Cesta za vínem, která je turistickou atrakcí nejen pro milovníky dobrého vína. Linie vyprávění je jako „cesta“. Má hlavní směr, svoje hlavní milníky, zákoutí, ale zároveň dovoluje i odbočky, které každé téma provází. Směr cesty je vyznačen na podlaze barevným odlišením.

Expozice je průřezem vinařství od dávné historie, zahrnující i Řecko a Řím, přes středověk, novověk až po vinohradnictví 20. a 21. století. Umožňuje poznat téma vinařství v Čechách z mnoha úhlů pohledů. Zajímavou formou seznamuje s rozvo-jem vinařství v dobových souvislostech, které každé téma provází. Návštěvníci se seznámí i s vý-robními zařízeními, jako je lis, mlýnek, odzrňovač, koštýř, teploměr apod. Expozici je možné si pro-hlédnout individuálně, ale i formou komentované prohlídky. 

Jsou zde využity interaktivní prvky pro prezentaci, audiovizuální hra a projekce, mechanické 3D modely a funkční předměty. Působivé jsou nejen velkoformátové fotografie, ale i vyprávění krále Karla IV. (v 2D zobrazení) o zdejších vinicích. Prohlídky zpestřují vědomostní hry i středověké a novověké dobové nástroje používané ve vi-nařství. Nechybějí popisky psané Braillovým písmem.

Závěrečná část výstavy se line po ochozu konferenčního sálu. Každá vinařská oblast se zde prezentuje vlastními produkty. Pozadí stěn v graficky poutavé formě uceleně zachycuje postup výroby. Jsou popsány rozdíly v postu-pu při výrobě bílého a červeného vína, vysvětleno „barique“ zrání, ale i skladování vín.