Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

19
Září
Čtvrtek

19:30

Velký letní koncert

Mírové náměstí v Litoměřicích


Vstupné:

 
 

Hlídat tuto akci

 

Velký letní koncert Litoměřického festivalového pěveckého sboru s Teplickou filharmonií.

VELKÝ LETNÍ KONCERT k 800 let výročí města

Program

Antonín Dvořák    -   Slovanský tanec č. 1 C dur  -   4

Václav Jindřich Veit   -   Slavnostní mše D dur: Kyrie, Gloria   -   8

František Maršálek    -    Suita F dur: 1. a 3. věta    -   8

Roman Pallas  -  Hymnus 1517    -    4

Jiří Knotte   -    Spi má dívko   -     5

Roman Pallas     -    Jarní chvalozpěv      -    12

Georg Friedrich Händel    -   Hallelujah (sbor z oratoria Mesiáš)    -    4

Antonín Dvořák   -   Měsíčku na nebi hlubokém (árie Rusalky ze stejnojmenné opery)      -    5

Celý svět nedá ti, nedá, Květiny bílé po cestě      -      3

(árie Vodníka a sbor z opery Rusalky)

Symfonie e moll “Z Nového světa”, 1. věta    -     10

Smetana      -     Proč bychom se netěšili (sbor z opery Prodaná nevěsta)   -     3

Škroup    -    Česká státní hymna     -     2

lidová, arr. Roman Pallas a Jiří Knotte     -    Litoměřická    -     2


Účinkují:                                                                      

Jana Červinková - soprán

Barbora Kodešová - mezzosoprán

Pavel Švingr - bas

Litoměřický festivalový sbor (sbormistr Roman Pallas)

Severočeská filharmonie Teplice Dirigent Jiří Knotte


Slavnostní mše D dur

Jedná se o vrcholné dílo Václava Jindřicha Veita (1806 - 1864), právníka a skladatele, který se v Litoměřicích narodil a strávil závěr života. Patřil mezi oblíbené a uznávané skladatele své doby.

Suita F dur

František Maršálek (1921-1913) byl litoměřický skladatelem a pegagogem klavírní hry, dlouholetým ředitele hudební školy. Zařazení jeho tvorby má též symbolický rozměr: jeho Symfonie č.1, věnovaná městu, zazněla na koncertě k 750. výročí v podání téhož orchestru. Suita F dur pochází z roku 1970.

Jarní chvalozpěv

Skladba vznikla v roce 2018 na objednávku Jihočeské filharmonie a je ódou na malebnou krajinu Českého středohoří, která je na jaře svěží, barevná a plná života.

Spi má dívko

Sbor Spi má dívko, komponovaný na slova na báseň Karla Hynka Máchy, vznikl pro výroční koncert 800 let města a litoměřický festivalový sbor.

Hymnus 1517

Skladba je věnována Litoměřicím k 800. výročí založení města a kompozičně reflektuje proměny hudebního myšlení v průběhu staletí. Základním hudebním materiálem jsou fragmenty z Litoměřického graduálu z roku 1517 a mladšího českého litoměřického graduálu.