Litoměřické svátky hudby 2020

ÚVODNÍ SLOVA MANŽELŮ KULDOVÝCH

Vážení diváci,
28. a 29. srpna jsme chtěli v Litoměřicích v Jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii a 30. srpna v Lovosicích v Kostele svatého Václava tohoto roku 2020 uspořádat již osmý ročník festivalu Litoměřické svátky hudby v plném rozsahu tak, jako v předchozích letech. První koncertní den se Vám měli představit Pražští komorní sólisté v čele s houslovým koncertním mistrem Janem Mráčkem a dirigentem Radkem Baborákem. Tento koncertní večer jsme museli s ohledem na nedostatek finančních prostředků způsobený korona virovou krizí zrušit. Nechtěli jsme však rušit celý festival, jako to dělají některé velké festivaly v Česku i v zahraničí. Kontinuita jednotlivých ročníků je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu Vám předkládáme níže informace o našem upraveném programu.

Záštitu nad 8. ročníkem „Litoměřických svátků hudby“ převzal Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litoměřický. Náš spolek Musica et Education by rád vyjádřil všem, kteří se organizačně i finančně podílejí na možnosti realizace tohoto 8. ročníku Litoměřických svátků hudby velký dík.

Cena vstupenek na 8. ročník „Litoměřických svátků hudby“ bude následující:

Na první koncertní večer konaný dne 29. 8. 2020 v jezuitském kostele Zvěstování panně Marii v Litoměřicích bude činit cena vstupenek 480 Kč/ 1ks a cena vstupenek do 24–26 řady bude činit 380 Kč/1 ks, a to s ohledem na horší akustiku pod kůrem,

Na druhý koncertní večer konaný dne 30. 8. 2020 v Kostele svatého Václava v Lovosicích bude prodávat vstupenky v ceně 300 Kč/1ks, v ceně 200 Kč/ks poslední dvě řady a v ceně 100 Kč/ks ke stání Kulturní středisko Lovoš v jeho systému Colloseum. Informace o prodeji vstupenek rovněž v Kanceláři Kulturního střediska Lovoš, Telefon: 416 532 140 a také v Informačním centru Lovosice, Telefon: 416 571 174.

28.8.2020 ZRUŠENO

29. 8. 2020

30.8.2020 - Lovosice