Úvod » VÝSTAVA ŠKOL » PRO ŠKOLY - VYSTAVOVATELE

PRO ŠKOLY - VYSTAVOVATELE

Nabídka možnosti prezentovat střední školu na již 21. ročníku podzimní výstavy škol. Novinkou tohoto ročníku je přesun akce na výstaviště Zahrada Čech.

Výstava významně pomáhá dětem a jejich rodičům při výběru studia a přípravě na budoucí povolání. Na výstavě můžete zájemcům poskytnout veškeré informace o Vaší škole formou upoutávek, prezentací, ukázek praktické výuky apod. Je to i příležitost pro pedagogy a výchovné poradce konzultovat nabídky jednotlivých škol s možností uplatnění na trhu práce v regionu i v celé ČR v návaznosti na možnost studia v rámci Evropské unie.

Celou akci pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce Litoměřice, který má trh práce nejlépe zmapovaný a bude na výstavě mít své infocentrum, kde bude nápomocen při výběru školy a následného povolání.

V případě zájmu se akce zúčastnit, popřípadě pokud budete mít nějaké dotazy, jsme Vám k dispozici na tel.: 724 784 499 a e-mailu: eva.husakova@mkz-ltm.cz.

Jsme připraveni vyjít vstříc Vašim požadavkům na umístění a podobu prezentace Vaší školy vč. pomoci při realizaci prezenčního místa.

Těšíme se na setkání s vámi.