Pravidla únikové hry

k tomu, abyste si hru užili, Vám postačí jen a pouze selský rozum, důvtip a špetka soutěživosti
nemusíte se obávat žádné matematiky, dějepisu, ba ani tělesné výchovy
platí zákaz fotografování v prostoru únikové místnosti
zákaz kouření (včetně e-cigaret) a jakékoliv manipulace s ohněm
prosíme o vypnutí mobilních telefonů, případné vyzvánění by nebylo při hře žádoucí
není-li řečeno jinak, pak veškerá elektrická zařízení v únikové hře nejsou součástí hry. Věříme, že je nebudete rozebírat či jinak prověřovat jejich odolnost. K řešení úloh či k hledání pomůcek a klíčů nepotřebujete násilí ani stěhovat nábytek. Hra je sledována přes kamerový systém. Pokud správce místnosti uvidí používání hrubé síly k řešení, jehož následkem by bylo poškození vybavení, je oprávněn předčasně ukončit hru.
budeme rádi, když se po skončení hry s námi podělíte o své dojmy