Litoměřické varhanní léto

30. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích (Dómské náměstí), od 19.00 hod.
Vstupenky v prodeji na pokladnách MKZ a na místě vždy 30 min. před koncertem.

Středa
23. června 19:00

1. koncert LVL

30. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Vstupné: 170 Kč

Středa
28. července 19:00

2. koncert LVL

30. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Vstupné: 190 Kč

Středa
18. srpna 19:00

3. koncert LVL

30. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Vstupné: 190 Kč

Středa
22. září 19:00

4. koncert LVL

30. ročník mezinárodního hudebního festivalu

Vstupné: 290 Kč

ÿ