Dětské letní čtvrtky

Tradiční dětské letní čtvrtky v atriu za Kulturním centrem.
Zábava je pro děti zajištěna již od 17 hodin. Dětské tvořivé dílny a doprovodný program. Ať už jsou to živá zvířátka či sportovní aktivity s místními kluby.
Od 18 hodin je pro děti připravena pohádka.
Ani nepřízeň počasí nás nezastraší. Program může být přesunut do foyer Kultruního centra.

Program pro děti na léto

ÿ