Úvod » Program

Jana Červinková a Jan Valta

Úterý 21. ledna 2020 19:00

Vstupné: 200 Kč, pro členy KPH 150 Kč.

koncert soprán a klavír

Sopranistka Jana Červinková se narodila v Litoměřicích, kde již od dětství působila v dětském pěveckém sboru Hlásek. Sólově se věnovala zpěvu později pod vedením Milady Husákové. Vystudovala na Konzervatoři v Teplicích zpěv u profesorky Jitky Slavíčkové. V roce 2001 získala 1. místo a laureátský titul na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích a vítězství ve stipendijní soutěži Yamaha. V roce 2002 se zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala řadu prestižních ocenění.(1. místo v oboru Opera junior, 1. místo v oboru Píseň, Zvláštní cenu Českého rozhlasu Praha, za nejlepší interpretaci díla českého skladatele, které vzniklo po roce 1950, cena Státní opery Praha za interpretaci árie období velké opery 19. století a cenu Opery Mozart Praha za nejlepší interpretaci árie W. A. Mozarta). V roce 2006 vyhrála 1. místo v soutěži Církevní a duchovní hudby v Kroměříži a zvláštní ocenění nadace OSA.

Po studiu působila jako sólistka ve Státní opeře Praha. Koncertní činnost podpořila Prémiová listina mladých. Kromě koncertů pro Kluby přátel hudby dostala příležitost koncertovat s různými hudebními tělesy (Českou filharmonií, Zlínskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Teplickou filharmonií). Zúčastnila se mistrovských pěveckých kurzů pod vedením profesora Thomase Thomaschkeho, ze kterých se vyvinula další spolupráce. Společné koncertování v rámci festivalu Mitte Europa, Parsifal Idyl – Marionettentheather v Pirně. Dostala možnost spolupráce s mladými švýcarskými dirigenty pod vedením dirigenta Tomáše Koutníka. Hostovala v divadle v Ústí nad Labem, Plzni a v Národním divadle. Momentálně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti.


Mgr. Jan Valta se narodil v Kladně. Studoval na pražské konzervatoři (1963–1969) obor klavír u prof. F. Černocha a obor dirigování u prof. F. Hertla. V roce 1968 získal 1. cenu a titul laureáta ve Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové. V letech 1969–1974 studoval na AMU v Praze obor dirigování u prof. Bohumíra Lišky a Aloise Klímy. Studium zakončil absolventským koncertem s Orchestrem hlavního města Prahy FOK na podzim 1974. Od roku 1968 do roku 1972 působil jako korepetitor a koncertní klavírista Dětského pěveckého sboru čs. rozhlasu, se kterým absolvoval množství koncertů u nás i v zahraničí (Švédsko, Norsko, Itálie, Maďarsko) a realizoval řadu nahrávek pro český rozhlas i zahraniční rádia. 

V letech 1972–1976 byl hudebním režisérem čs. rozhlasu v Praze. Od roku 1976 působí jako dirigent Státního komorního orchestru v Žilině a jako jeho šéf od roku 1983. S tímto tělesem uskutečnil desítky koncertů doma i v cizině (Itálie, Španělsko, V. Británie, Tunisko, Německo, SSSR, Polsko a Bulharsko) a natočil řadu snímků pro čs. rozhlas, televizi a gramofonovou firmu OPUS.  Pravidelně vystupoval na BHS, Týdnech nové slovenské tvorby a na Pražském jaru. Jako hostující dirigent se představil v Itálii, Finsku, Polsku, SSSR a na Kubě. Spolupracoval s FOK, Moravskou filharmonií Olomouc, Karlovarským symfonickým orchestrem, Plzeňským rozhlasovým orchestrem, Sukovým komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, Komorní filharmonií České Budějovice, Košickou filharmonií a dalšími. 

Po rozdělení Československa se vrátil zpět do Čech poté, co na Slovensku působil 16 let. Od té doby se věnuje převážně pedagogické činnosti na Konzervatoři v Teplicích, kde působí jako profesor dirigování a korepetice.

Hlídat tuto akci

Aktuálně v  Divadle K.H.Máchy

Čtvrtek
17. září 19:00

Buď moje bejby

Dvadlo Palace

Vstupné: V detailu...

Čtvrtek
24. září 19:00

TRIO TONES - Koncert pro klarinet, violoncello a klavír

koncert KPH

Vstupné: V detailu...

Pátek
25. září 19:00

Můžem i s mužem

Vip ART Company

Vstupné: V detailu...

Celý program