Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Představení pro školy

P Ř E D S T A V E N Í   P R O   Š K O L Y


Podmínky rezervace hromadných vstupenek na školní představení

 • rezervovat hromadné vstupenky na představení pro školy je možné telefonicky: 774 864 590, Jitka Šimonová - programy, e-mail: programy-divadlo@mkz-ltm.cz
 • po tel. objednávce je nutné objednávku rezervace hromadné vstupenky na představení pro školy zaslat písemnou formou (e-mailem, poštou nebo osobním doručením objednávky do pokladny divadla)
   
 • do objednávky je nutno uvést přesný počet požadovaných placených a volných vstupenek. Na volnou vstupenku má nárok pedagogický doprovod (max. 2 vstupenky na 1 skupinu / třídu pro MŠ a max. 1 vstupenka na 1 třídu ZŠ a SŠ)
 • objednávka je závazná, její zrušení je možné nejpozději 2 týdny před konáním akce; v případě zrušení objednávky ve lhůtě kratší než 2 týdny před konáním akce je nutné uhradit objednané vstupenky v plné výši
   
 • bude-li z důvodu zvýšené nemocnosti předpokládaný počet účastníků nižší o více než 20% z objednaného počtu vstupenek, je třeba tuto skutečnost oznámit alespoň 1 pracovní den před konáním akce telefonicky nebo e-mailem; pokud změna nebude nahlášena, bude účtováno minimálně 80% ceny objednaných vstupenek
   
 • při přidělování míst v hledišti bude zohledněn věk dětí, bude-li uveden v objednávce
 • prosíme o včasný příchod, začátek představení můžeme zdržet maximálně o 10 - 15 minut a je nutné o vašem pozdním příchodu telefonicky informovat
   

Tyto podmínky jsou platné od 27. srpna 2007 a byly schváleny vedením Městských kulturních zařízení v Litoměřicích.