Úvod » 200 let Divadla K. H. Máchy » SERIÁL: Víte, že... ? » Před 100 lety

Před 100 lety

Podívejme se do roku 1922. Do roku, kdy uplynulo 100 let od postavení německého Městského divadla, první kamenné stavby tohoto druhu v Čechách.

Máme ohromné štěstí, že smíme i dnes listovat brožurou, která byla vytvořena ke 100. výročí oslav divadla.
Brožura Heinricha Ankerta (1870-1954) Sto let litoměřického městského divadla
, která vyšla tiskem a nákladem knihkupectví DR. Karl Pickert spol. s r. o. Litoměřice jako vzpomínková brožura ke stému výročí otevření německého Městského divadla (dnes Divadla Karla Hynka Máchy) v roce 1922, je také nejstarším pokusem o souvislé zpracování litoměřického divadla a divadelnictví.

Titulní list z brožury Heinricha Ankerta 100 Jahre Leitmeritzer Stadttheater (100 let litoměřického Městského divadla) z roku 1922. Obálku zdobí silueta symbolu obchodu a trhu, renesanční sochy Rolanda v podobě divého muže, jež je umístěna na severním pilíři Staré radnice (v roce 1922 Městského muzea - Stadtmuseum, dnes Okresního vlastivědného muzea) situované na východní straně dnešního Mírového náměstí.

Ukázka textu z Ankertovy práce k 100. výročí litoměřického německého Městského divadla.Heinrich Ankert (1870-1954) / Interiér litoměřického německého Městského divadla před rokem 1922. / Litoměřické německé Městské divadlo před rokem 1922. Převzato z Ankertovy práce k 100. výročí litoměřického divadla.

A jak se žilo na prknech litoměřického divadla před 100 lety? Jaké hry se hrály?
V období mezi listopadem 1920 a dubnem 1921 bylo uvedeno 160 představení, z toho 100 operet, z nich 75 soudobých. Činoherních představení bylo odehráno 60. Mezi nimi byly i čtyři desítky umělecky cenných her. Hrál se Ibsen, Schiller, Goethe, Calderon nebo Shakespeare. Také platy herců byly v té době uspokojivé, pohybovaly se od 600 do 1400 korun. Vstupné bylo v rozmezí jedné koruny padesáti haléřů k stání, do 10 korun za sedadlo. Tuto dobu, kdy ředitelem divadla byl Georg Gollmer (1918-1921), můžeme považovat pro divadlo za šťastnou. Avšak 1. července 1921 Georg Gollmer v plné tvůrčí síle svých 35 let nečekaně umírá.

Vedení divadla se ujímá jeho žena Josefína Gollmerová, která svému manželovi v mnohém pomáhala, a tak věděla, co funkce ředitele obnáší. A blížilo se 100. výročí existence nejstaršího městského kamenného divadla v Čechách v roce 1922.

Akorát litoměřické obecenstvo jako kdyby se v tomto jubilejním roce, kdy se očekával zvýšený zájem o divadlo, vyměnilo a přestalo do divadla chodit. A přestože slávy v tom roce bylo hodně, divadlo bylo poloprázdné, a ředitelka Josefína Gollmerová se dostala do vážných finančních problémů. 

Hned po hlavních oslavách 18. prosince roku 1922, kdy se hrál Schillerův Vilém Tell, se všichni od divadla odvrátili. Do této neutěšené situace litoměřického divadla přichází jeho staronový ředitel Franz Tichy. O tom však později!

Plakát k divadelnímu představení Wilhelm Tell, které se hrálo v rámci oslav 100. výročí litoměřického německého Městského divadla v roce 1922.