Úvod » 200 let Divadla K. H. Máchy » SERIÁL: Víte, že... ? » Kdo byl Josef Gaube?

Kdo byl Josef Gaube?

Josef Gaube (1785–1861)
Stavitel Městského divadla v Litoměřicích se narodil 31. ledna 1785 v Mlékojedech. Je čestným občanem Litoměřic.

Nejvýznamnější stavitel klasicistní éry v Litoměřicích, činný od r. 1810, kdy získal povolení k provozování živnosti, až do 50. let 19. stol. Kromě projekční a stavitelské činnosti provozoval též cihelnu, vápenku a kamenolom. Krom toho podnikal v nemovitostech – kupoval starší domy a přestavoval je či nahrazoval novostavbami s nájemními byty.
Gaube tak svými klasicistními realizacemi nemálo ovlivnil podobu Litoměřic. Například na Mírovém náměstí vzniklo podle jeho návrhu hned několik domů s charakteristickým pilastrovým průčelím. Svou zásluhu má i na obnovení sochy sv. Vavřince na rohu Mírového náměstí v roce 1853.

K divadlu…

Na místě hliněné vojenské sýpky (dnešní čp. 12) byla v roce 1822 vybudována budova nového městského divadla. Budovu v klasicistním stylu navrhl právě litoměřický stavitel Josef Gaube. Zajímavostí je, že stavba mohla být realizována díky půjčce 1200 zlatých, které zapůjčil městu první krajský komisař v Litoměřicích František Serafínský, svobodný pán z Menschegen. Půjčka byla splácena z výtěžku divadelních představení. Že divadlo z počátku prosperovalo, dokazuje také to, že tato záloha mohla být zaplacena z výtěžku divadla již koncem roku 1835, tedy za 11 let.
Stavba to byla prostá, bez uměleckých ambic zapsat se do dějin architektury. Jak také jinak ve složité ekonomické situaci po napoleonských válkách.

V oboru stavitelství následovali Josefa Gaube i oba jeho synové. V Litoměřicích pokračoval v otcově díle starší Ignátz Antonín Gaube (1815–1893). Po absolvování zdejšího gymnázia byl roku 1837 přijat na techniku ve Vídni, kterou úspěšně vystudoval a vrátil se do rodného města. Zde potom žil v Krajské ulici čp. 6 a působil jako civilní inženýr. Z jeho realizací je potřeba zmínit například budovu terezínské radnice z roku 1838.
Dále na přelomu 40. a 50. let 19. století vystavěl na poloviční cestě z Radobýlu honosnou pseudogotickou vilu Pfaffenhof.
Jedním z jeho nejvýznamnějších počinů byla výstavba vyšší reálné školy stojící v linii ulice Na Valech z roku 1865 (dnešní Lingua Universal).

Mladší Ferdinand Gaube (1821–1885) dosáhl též uznávaného postavení stavebního rady na ministerstvu vnitra ve Vídni.